Home / Artikel / Kaidah Fikih (10) : Pada Asalnya Perintah Adalah Wajib

Kaidah Fikih (10) : Pada Asalnya Perintah Adalah Wajib

Perintah dan larangan dalam urusan ibadah pada asalnya wajib dan haram. Sedangkan dalam masalah adab pada asalnya sunnah dan makruh.

Perintah dan larangan yang ada dalam al quran dan hadits tidak lepas dari dua masalah:

Pertama: Masalah ibadah.

Contohnya perintah mengusap kepala dalam wudhu, perintah meluruskan shaff dalam sholat, perintah menggunakan sutrah. Larangan mencukur janggut, larangan menyerupai wanita dan sebagainya

Maka dalam masalah ini, perintah pada asalnya wajib dan larangan pada asalnya haram. Tidak boleh dipalingkan kepada sunnah atau makruh kecuali dengan dalil.

Kedua: Masalah adab.

Contohnya perintah memulai yang kanan dalam berpakaian, memakai sendal dan sebagainya. Larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing.

Maka perintah dalam masalah adab pada asalnya sunnah. Dan larangan pada asalnya makruh. Tidak boleh dipalingkan kepada wajib atau haram kecuali dengan dalil.

Contoh yang haram karena ada dalil adalah larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Hukumnya haram karena menyerupai setan.

Semua Artikel “Kaidah Islam”

About Ustadz Badrusalam

Nama beliau adalah Abu Yahya Badrussalam. Beliau lahir pada tanggal 27 April 1976 di desa Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor, tempat dimana studio Radio Rodja berdiri. Beliau menamatkan pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia Fakultas Hadits pada tahun 2001

Check Also

10 Manfaat Menjaga Pandangan

Menundukkan pandangan mempunyai banyak faidah, diantaranya melaksanakan perintah Allah yang menjadi sumber kebahagiaan hamba di dunia dan akherat. Karena tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dari melaksanakan perintah Allah.

Tulis Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.